Grzegorz Firszt OCD

 

Pontificia Facoltà Teologica Teresianum
Piazza San Pancrazio 5/A
00152 Roma
Italia

firszt@teresianum.net

 

Carmelitano scalzo della provincia di Cracovia, dottore di teologia della vita consacrata presso l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum di Roma incorporato alla Pontificia Università Lateranense. 

Già professore, segretario e successivamente vicedirettore dell’Istituto Carmelitano di Spiritualità di Cracovia associato alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, segretario generale della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum (2015-2020).

Bibliografia

Libro

Życie według rad ewangelicznych, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, 132 p.

Libro curato

Anselmo di sant’Andrea Corsini. Atti del Convegno dedicato al primo rettore del Collegio internazionale dei Carmelitani scalzi a Roma in occasione del 90° anniversario della sua fondazione. Roma. Pontificia Facoltà Teologica Teresianum. 17 novembre 2016, Presenze vive 20, Edizioni OCD, Roma 2017, 176 p.

Rivista

Itinera Spiritualia – direzione dei volumi I-VIII per gli anni 2008-2015.

Articoli in riviste e opere collettive

 • “Povertà, obbedienza, castità. Sulla formazione alla classica triade dei consigli evangelici ai tempi d’oggi”, Itinera Spiritualia 1(2008), 113-134.
 • „Ideał mistycznego zjednoczenia z Bogiem”, in Mistyka w codzienności. XI Dni duchowości. 8-9 maja 2008, a cura di J.W. Gogola, Kraków 2009, 27-44.
 • „Nowicjat. Natura, cele i realizacja”, Itinera Spiritualia 2(2009), 69-94.
 • “La specificità della formazione religiosa e la sua realizzazione”, Itinera Spiritualia 3(2010), 225-245.
 • „Kapłaństwo karmelity bosego”, in Kapłaństwo u Świętych Karmelu. XIII Dni duchowości. 7-8 maja 2010, a cura di J.W. Gogola, Kraków 2011, 45-65.
 • „Powołanie brata zakonnego”, Itinera Spiritualia 4(2011), 145-157.
 • „Zaangażowanie duszpasterskie bł. Franciszka Palau”, in Mistyka eklezjalna bł. Franciszka Palau y Quer OCD. XIV Dni Duchowości. 10-11 maja 2011, a cura di J.W. Gogola, Kraków 2012, 161-182.
 • „Święta Teresa od Jezusa w świetle doktryny o założycielach instytutów zakonnych”, Itinera Spiritualia 6(2013), 9-48.
 • „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego drogą rozwoju wiary według św. Rafała Kalinowskiego”, in Wiara w doświadczeniu Świętych Karmelu. XVI Dni Duchowości. 10-11 maja 2013, a cura di J.W. Gogola, Kraków 2014, 161-182.
 • „Wymiary ubóstwa zakonnego”, Itinera Spiritualia 7(2014), 75-105.
 • „Duchowe aspekty klauzury karmelitanek bosych”, in Czterysta lat karmelitanek bosych w Polsce. Wkład mniszek karmelitańskich w polską historię, kulturę i duchowość. Księga jubileuszowa, a cura di E. Buszewicz, A. Smagacz, Kraków 2014, 221-239.
 • „Karmelitańsko-terezjańska lektura adhortacji apostolskiej «Evangelii gaudium» Papieża Franciszka, in Nowa ewangelizacja w świetle nauki Mistrzów Karmelu. XVII Dni Duchowości. 15-16 maja 2014, a cura di J.W. Gogola, Kraków 2015, 165-182.
 • „Konieczność walki w drodze do Boga według św. Teresy od Jezusa”, in Święta Teresa od Jezusa – nauczycielka wiernej przyjaźni, a cura di S. Niziński, Poznań 2015, 121-133.
 • „Konstytucje instytutów życia konsekrowanego jako kodeks życia duchowego”, Itinera Spiritualia 9(2016), 27-50.
 • „W dłoniach Boga. Pokora w ujęciu Karmelu Terezjańskiego”, Życie Konsekrowane 1(2017), 30-41.
 • “Attualità delle esortazioni di padre Anselmo di sant’Andrea Corsini sulla carità fraterna”, in Anselmo di sant’Andrea Corsini. Atti del Convegno dedicato al primo rettore del Collegio internazionale dei Carmelitani scalzi a Roma in occasione del 90° anniversario della sua fondazione, Roma, Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, 17 novembre 2016, Presenze vive 20, Edizioni OCD, Roma 2017, 71-81.

Recensioni

 • M.O. Llanos, Servire le vocazioni nella Chiesa. Pastorale vocazionale e pedagogia della vocazione, Roma 2005, 491 p., in Teresianum 58(2007), 187-188.
 • A. Cazzago, Giovanni Paolo II. “Ama gli altri popoli come il tuo”, Jacka Book, Milano 2013, 144 p., in Teresianum 1(2016), 281-282.
 • G. Fossati, Poveri, casti, obbedienti. I consigli evangelici nella vita dei preti, Cammini di Chiesa, Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, 134 p., in Teresianum 1(2017), 245-246.
 • A. Schmucki, D. Forlani (edd.), La vita consacrata e il nuovo ambiente digitale. Sfide e opportunità formative, Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, 232 p., in Teresianum 1(2018), 300-303.
 • A. Cazzago, Giovanni Paolo II. Alla ricerca della Presenza, Presenze vive 21, Edizioni OCD, Roma 2018, 175 p., in Teresianum 1(2019), 291-292.

Anno Accademico 2023/2024

SIGLADESCRIZIONESEMESTRE